Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

meni:

 

Matematiku predajem u osnovnoj školi. Prilikom rada česti problem mi je predstavljalo kako objektivno ocijeniti učeničke pismene radove poštujući individualnost i posebnost svakog razreda. Ako sam  ocjenjivala učenike po predviđenoj skali gotovog pismenog ispita redovito bi mi se događalo da su ispiti ili prelagani ili preteški. Zbog toga sam počela ocjenjivati izrađujući skalu za svaki ispit posebno i za svaki razred posebno.  Nakon nekog vremena to sam automatizirala izradom aplikacije u MS EXCEL-u . Sada samo moram upisati bodove učenika. Program mi izračuna skalu i ocjenu za svakog učenika . Također mogu vidjeti usporedbu razreda i statistiku i grafički prikaz uspjeha, što je posebno zanimljivo učenicima prilikom analize ispita znanja. Kod izrade tog programa koristila sam se tablicom postotaka rješivosti koju sam pronašla u MIŠ-u. Ako želite isprobati kliknite na link ispod.

Ovaj se program može koristiti i za ocjenjivanje nekoliko višeminutnih provjera znanja koje daju jednu ocjenu.

Osim ovog programa tu se nalazi i nekoliko prezentacija i materijala za nastavu koje sam prvenstveno napravila za svoje potrebe i isprobala u razredu. Bilo bi mi drago ukoliko bi i vama pomogle u nastavi. Voljela bih da mi se javite s primjedbama na moje uratke.

Program za ocjenjivanje pismenih uradaka

Projektni dan " Hrvatski matematičari"

Prezentacija izrađena na projektnom danu Veliki Hrvatski matematičari

Prezentacija napravljena na projektnom danu "Zlatni rez"

Uratke sam razvrstala po razredima:

5. razred

Prezentacija za obradu prostih i složenih brojeva

Popis prostih brojeva do 2000

  svojstva simetrale dužine

Osna simetrija točke, dužine i kružnice

6. razred

množenje razlomaka

množenje razlomaka razlomkom

Zbrajanje cijelih brojeva

dijeljenje razlomaka

Ponavljanje racunskih operacija s razlomcima - prezentacija s zadacima

Vrste i svojstva četverokuta

7. razred

Prezentacija za obradu jednostavnog kamatnog računa

8.razred

Pitagorin poucak - primjena na pravokutni trokut, uvodno ponavljanje +vježba

Ponavljanje na pocetku 8. razreda

Uvod u Realne brojeve - ponavljanje racionalnih brojeva

Sve primjedbe ili prijedloge možete mi poslati na moj e- mail: .